Menu Close

Category: XpressWiFi News

Xpress WiFi ฟรี WiFi สาธารณะ

รู้ยัง BTS และ SQ1 เค้ามี Xpress WiFi ฟรี WiFi สาธารณะ บนสถานีให้เล่นกันชิลๆแล้วนะ วิธีใช้งานก็ง่ายๆ แค่ 1. เลือกสัญญาณ Xpress WiFi By BTS/SQ12. ล็อคอินผ่านช่องทางที่สะดวก3. ใช้งานได้ทันที